دارد
باران می آید
باران دارد به خاطر سنگ مزار من و
عریانی گریه های تو می بارد .

دسته ها : شعر
پنج شنبه هفتم 6 1387
X